en eine daag is veur de vrouw, jao eine daag is veur de vrouw,
en de mansluuj, jao de mansluuj, die staon vrouwluujfrühsjoppe-zondig sjwan in de kouw ....

De Babbelaire zeen de vrouwluuj van de Sajelaire en besjtaon veur 't grwatste deil oet de wederhelfte van de leede van de Raod van Ellef.
In 2000 vierde de Babbelaire hun 2 x 11 jaorig jubielejum. 't Vrouwluujfruusjoppe is ein gezellige aktiviteit die ze al 29 jaor organizeere.
Op zôndigmörrige van 11.00 tot 15.11 oer is zaal 't Trefpunt 't domein van väöl Aelser vrouwluuj. Vanaaf 15.11 oer maoge de mansluuj nao bènne en weurd 't nog gezelliger.

Historie van de Babbelaire

In 1979 woort 't 1e vrouwluujfruhshoppe gehawte op de zaal van May van de Keigel aan de Staajewaeg.  Wat is dat al weer eine tied geleeje. De vrouwluuj van de leede van de Raod van Ellef saame mit de hofdames van de prins (Jeanne Snellings en Elly Pauli) houwe allemaol eine sjlupjas aan mit dao onger netkouse. Dao kaome sjus geteld 12 betalende bezeukers. Dao veur speelde ein prachtig orkes. Auch 't duwo Angerhouf trooj nog op. Mèr geine dansde of deeg mitzènge. Wat waore de vrouwluuj blie dat om 14.11 oer de mansluuj nao bènne kaome!
't Festein woort toen nog damesfruhshoppe geneump. De hofdames van de Sajelaire organiseerde 't.

 

 

Nellie van Jo kos neet debie zeen; die zaot in de bajes (te wirke!).
Ondanks alles woort 't toch nog gezellig. De vrouwluuj leete zich neet oet 't veld slaon. Zie zatte door. In 1980 woort 't fruhshoppe in d'n Dikke Stein gehawte.
't Waor al ein stök drökker. Zelfs es vrouwluuj verkleide manskaels probeerde bènne te komme. Mèr de huidige jubilarisse wiste dat taege te hawwe. Die waore nörges bang veur en foejeerde eederein. Waor d'r twiefel? Dan woort zelfs op de dames-w.c. 't ongerzeuk intensiever doorgezat! Ze weite noe nog te vertelle dat geine kael is bènne gekomme!
In 1981 woort op 15 febrewarie 't damesfruhshoppe in disco Palladium aan de Kaakstraot gehawte. 't Orkes waor toen Lariecouque onger leiding van Guus Clemens.
De vrouwluuj hawwe zich echte Babbelairepèkskes  (rwaj pèkske, witte trui) gemaak. Dimphy nog bedank veur 't ontwerp! Vanaaf dae tied heite ze dan auch “de Babbelaire”.
Vanaaf toen begos auch al 't gemor euver de pèkskes. De ein vong 't prachtig; de anger vong 't mèr niks.
Wat is d'r de jaore daonao neet nog aafgesnoterd op vergaderinge euver de kleijer die ze moste aandoon. Oere en nog 'ns oere zeen dao aan besteid op vergaderinge.
Dae vunk 't te donker en die anger vunk 't te sjiek. Weer eemes anges vunk 't te wied en auch zaet altied waal ein tot 't te dik maak.
Annemie kömp altied 't leefste in häör eige kleijer! De veur 't maake opgenomme maote zeen altied zwaor geheim gehawte! Woorom? Dat weite veer auch neet.

In de aafgeloupe 29 jaor woorte 2 leedjes gemaak euver de Babbelaire. Die waere nog altied oet volle bors mitgezonge.
Zeker 't nömmer dat Babbelair Anja op de CD van arransjeur Jan Baoves zunk. Jan, dae jaorelank saame mit zien orkès de Risto's, in vrouwluujkleijer optrooj en veur väöl ammuzasie en prachtige Aelser meziek zörgde. Euver de jubilarisse weite veer auch get te vertelle. Dorien wirkde 29 jaor geleeje nog op de DSM, ging trouw repeteere bie de fanfaar en maakde häöre minsj Roger nog muzikaal. Nao 't fruhshoppe waor ze d'r stöm altied kwiet, mèr op ein instrument blaoze, dat lökde altied nog waal.

Annemie wirkde 29 jaor geleeje nog bie de sjlechter in Nieuwdorp. Annemie waor nog neet getrouwd. Dat gebäörde in april van 't jaor woo-in de Babbelaire opgerich zeen.
Dus noe in april is Babbelair Annemie 29 jaor getrouwd. Grwat fjès? Vanaaf dat ze op 'r eige woonde höbbe de Sajelaire gans get sajelbamie bie 'r gegaete en dèks flink gefjès bie häör in de kelder. Iety wirkde bie de oprichting nog op Watersleij. Eedere daag ging zie mit de brommer op en aaf nao Zitterd. Waer of gein waer. Dao naeve wirkde ze saame mit Wil jhèl hèl aan 't boewe van hun huuske, dat wie langer wie grwatter woort es Wil weer 'ns get aan de teikening haw verangert. Heives gaon vong Iet in dae tied altied ein grwat probleem. Wie later, wie baeter, waor Iety's leus. Annie wirkde 29 jaor geleeje op de Philips. Wie ze in Aelse kaom woort ze direk auch aan anger werk gezat: brwèdjes smaere, kleijer njèje, eikes bakke. Dat Annie op dat gebied noe nog altied ein hoofrol speelt wèt menigein. En neet allein bie de Sajelaire. Dimphy wirkde in de oprichtingstied nog op de Mac. Ze is jaore lank de hoffotograaf van de Sajelaire gewaes. Foto's van de Babbelaire kos Frans jaomer genog neet vènge toen ze 'm vrooge om get foto's veur de Sajelair ter besjikking te sjtelle. Kleijer ontwerpe en in ein zette haet Dimphy altied gedaon. Neet allein veur de Babbelaire, mèr wat ein werk haet zie auch neet altied verzat veur de Revue.
Daobie waor zie auch nog altied de motor achter 't Sajelballet, dat prachtige optraejes verzörgde op de Galazitting en de Aelser Revue.

De Sajelaire en de Babbelaire bedanke auch Jeanne Snellings, die in de aafgeloupe jaore altied paraat stong veur alles wat mit de Babbelaire en 't Vrouwluujfruhshoppe te maake haw.
Jeanne bedank veur diene inzat! Doezende vrouwluuj (mèr auch mansluuj) höbbe 't vrouwluuj-fruhshoppe in de aafgeloupe jaore bezoch. Ze höbbe zich good geamuseerd en zeen jaore achterein blieve trökkomme. Dao zeen d'r ein paar bie die al 29 jaor achterein trouw zeen gekomme. Dat weit veer zeker van Rietje van Loenen en van Ans van de Dikke Stein.

Ein tradisie op dae zondigmörrige is auch de laoterie. Eederein kiek wat 'r kent misse en haolt get prieskes oet de kas of oet de kelder.
Prachtige pries waere altied weer besjikbaar gesteld!  /Vrouwluujfruhshoppe noe ein begrip in gans Aelse. Mèr auch wiet dao boete. Zelfs in Wèrmend kenne ze dao good euver mitkalle!
Ein Aelser tradiesie die nog jaore lank in oos Maasdörp zal waere veurtgezat!!!!

De Babbelaire bestaon noe oet:
Anja Beckers, Annemie Beckers, Marion van de Bergh, José van der Bijl, Henny Bos, José Bours, Silvia Bours, Conny Chappin, Nellie Dohmen, Dagmar Fredriks,
Ieneke Gelissen, Rina Goossens, Cindy Houben, Dimphy Lenssen, Dorine Meijers, Dorine Pepels, Annelies Steps, Iet Vaassen en Carin Vaessen.