de Sajelaire

 


Carnavalsvereiniging De Sajelaire is opgerich in 1952 in 't Maasdrpke Aelse, 't auwtste drp van Europa. 
De vereiniging haet eeder jaor ein good gevld programma mit vl eige aktiviteite. De raod van Ellef besteit oet entoesjaste persone die eeder 't hunne doon veur de vastelaovend. t Bestuur van cv de Sajelaire besteit oet: vors Roy Broersma, sikkretaris Danny Theunissen en penningmeister Roger Pepels. Wiejer besteit t algemein bestuur oet:  Frank Snellings. In tsjw-doezend-zeeve bestong cv de Sajelaire 5x11 jaor.

Ungerste rie v.l.n.r.: Leike Vaessen, Dave van Es, Gesuino Melis, Leon Meijers, Math Steps, Jan Feron, Hub v.d. Bergh, Staont v.l.n.r: Uge Bos, Ron Pepels, Roel Ramakers, Eric Thomassen, Frank Snellings, Frank Houben, Jeugprins Nick I Meijers, Prins Angelo I Everaers, Vorst Jo Dohmen, Dave Ghijsen, Leon Chappin, Jac Bours, Martijn v.d. Bergh, Roger Bours, Johan Gelissen en Hub Reubsaet


 

 

 


 

 

Auwt Prinse Aelse

Eine vastelaovend zonger eine prins is geine Vastelaovend. Eeder jaor weurt tijdes de Galazitting aafsjied genome van de auwe prins en weurt de nuuje prins ouetgeroope en ge-installeert. Veur de nuuje prins steit dr ein sjwan jaor te wachte op 'm. De  auwe prins dao-in-taege mot aafsjied numme van ein sjwan jaor. De auwe prins weurt opgenome in de vereiniging van de Auwt Prinse Aelse, ein illuster gezelsjap van alle Auwt Prinse van de Sajelaire. Jaomer genog hbbe vr vn diverse Auwt Prinse aafsjied motte numme mer in oos gedachte blieve ze veurtlaeve.
klik op t logo veur de websaajt
 

 

 

 

 te huur - te koup


ein fjeske aankleije ? klik hiej 

de Babbelaire

en eine daag is veur de vrouw, jao eine daag is veur de vrouw,
en de mansluuj, jao de mansluuj, die staon vrouwluujfrhsjoppe-zondig sjwan in de kouw ....

De Babbelaire zeen de vrouwluuj van de Sajelaire en besjtaon veur 't grwatste deil oet de wederhelfte van de leede van de Raod van Ellef.
In 2000 vierde de Babbelaire hun 2 x 11 jaorig jubielejum. 't Vrouwluujfruusjoppe is ein gezellige aktiviteit die ze al 29 jaor organizeere.
Op zndigmrrige van 11.00 tot 15.11 oer is zaal 't Trefpunt 't domein van vl Aelser vrouwluuj. Vanaaf 15.11 oer maoge de mansluuj nao bnne en weurd 't nog gezelliger.

In 1979 woort 't 1e vrouwluujfruhshoppe gehawte op de zaal van May van de Keigel aan de Staajewaeg.  Wat is dat al weer eine tied geleeje. De vrouwluuj van de leede van de Raod van Ellef saame mit de hofdames van de prins (Jeanne Snellings en Elly Pauli) houwe allemaol eine sjlupjas aan mit dao onger netkouse. Dao kaome sjus geteld 12 betalende bezeukers. Dao veur speelde ein prachtig orkes. Auch 't duwo Angerhouf trooj nog op. Mr geine dansde of deeg mitznge. Wat waore de vrouwluuj blie dat om 14.11 oer de mansluuj nao bnne kaome!
't Festein woort toen nog damesfruhshoppe geneump. De hofdames van de Sajelaire organiseerde 't.Nellie van Jo kos neet debie zeen; die zaot in de bajes (te wirke!).
Ondanks alles woort 't toch nog gezellig. De vrouwluuj leete zich neet oet 't veld slaon. Zie zatte door. In 1980 woort 't fruhshoppe in d'n Dikke Stein gehawte. 't Waor al ein stk drkker. Zelfs es vrouwluuj verkleide manskaels probeerde bnne te komme. Mr de huidige jubilarisse wiste dat taege te hawwe. Die waore nrges bang veur en foejeerde eederein. Waor d'r twiefel? Dan woort zelfs op de dames-w.c. 't ongerzeuk intensiever doorgezat! Ze weite noe nog te vertelle dat geine kael is bnne gekomme!
In 1981 woort op 15 febrewarie 't damesfruhshoppe in disco Palladium aan de Kaakstraot gehawte. 't Orkes waor toen Lariecouque onger leiding van Guus Clemens. De vrouwluuj hawwe zich echte Babbelairepkskes  (rwaj pkske, witte trui) gemaak. Dimphy nog bedank veur 't ontwerp! Vanaaf dae tied heite ze dan auch de Babbelaire.
Vanaaf toen begos auch al 't gemor euver de pkskes. De ein vong 't prachtig; de anger vong 't mr niks. Wat is d'r de jaore daonao neet nog aafgesnoterd op vergaderinge euver de kleijer die ze moste aandoon. Oere en nog 'ns oere zeen dao aan besteid op vergaderinge.
Dae vunk 't te donker en die anger vunk 't te sjiek. Weer eemes anges vunk 't te wied en auch zaet altied waal ein tot 't te dik maak.
Annemie kmp altied 't leefste in hr eige kleijer! De veur 't maake opgenomme maote zeen altied zwaor geheim gehawte! Woorom? Dat weite veer auch neet.

In de aafgeloupe 29 jaor woorte 2 leedjes gemaak euver de Babbelaire. Die waere nog altied oet volle bors mitgezonge.
Zeker 't nmmer dat Babbelair Anja op de CD van arransjeur Jan Baoves zunk. Jan, dae jaorelank saame mit zien orks de Risto's, in vrouwluujkleijer optrooj en veur vl ammuzasie en prachtige Aelser meziek zrgde. Euver de jubilarisse weite veer auch get te vertelle. Dorien wirkde 29 jaor geleeje nog op de DSM, ging trouw repeteere bie de fanfaar en maakde hre minsj Roger nog muzikaal. Nao 't fruhshoppe waor ze d'r stm altied kwiet, mr op ein instrument blaoze, dat lkde altied nog waal.

Annemie wirkde 29 jaor geleeje nog bie de sjlechter in Nieuwdorp. Annemie waor nog neet getrouwd. Dat gebrde in april van 't jaor woo-in de Babbelaire opgerich zeen.
Dus noe in april is Babbelair Annemie 29 jaor getrouwd. Grwat fjs? Vanaaf dat ze op 'r eige woonde hbbe de Sajelaire gans get sajelbamie bie 'r gegaete en dks flink gefjs bie hr in de kelder. Iety wirkde bie de oprichting nog op Watersleij. Eedere daag ging zie mit de brommer op en aaf nao Zitterd. Waer of gein waer. Dao naeve wirkde ze saame mit Wil jhl hl aan 't boewe van hun huuske, dat wie langer wie grwatter woort es Wil weer 'ns get aan de teikening haw verangert. Heives gaon vong Iet in dae tied altied ein grwat probleem. Wie later, wie baeter, waor Iety's leus. Annie wirkde 29 jaor geleeje op de Philips. Wie ze in Aelse kaom woort ze direk auch aan anger werk gezat: brwdjes smaere, kleijer njje, eikes bakke. Dat Annie op dat gebied noe nog altied ein hoofrol speelt wt menigein. En neet allein bie de Sajelaire. Dimphy wirkde in de oprichtingstied nog op de Mac. Ze is jaore lank de hoffotograaf van de Sajelaire gewaes. Foto's van de Babbelaire kos Frans jaomer genog neet vnge toen ze 'm vrooge om get foto's veur de Sajelair ter besjikking te sjtelle. Kleijer ontwerpe en in ein zette haet Dimphy altied gedaon. Neet allein veur de Babbelaire, mr wat ein werk haet zie auch neet altied verzat veur de Revue.
Daobie waor zie auch nog altied de motor achter 't Sajelballet, dat prachtige optraejes verzrgde op de Galazitting en de Aelser Revue.

De Sajelaire en de Babbelaire bedanke auch Jeanne Snellings, die in de aafgeloupe jaore altied paraat stong veur alles wat mit de Babbelaire en 't Vrouwluujfruhshoppe te maake haw. 
Jeanne bedank veur diene inzat! Doezende vrouwluuj (mr auch mansluuj) hbbe 't vrouwluuj-fruhshoppe in de aafgeloupe jaore bezoch. Ze hbbe zich good geamuseerd en zeen jaore achterein blieve trkkomme. Dao zeen d'r ein paar bie die al 29 jaor achterein trouw zeen gekomme. Dat weit veer zeker van Rietje van Loenen en van Ans van de Dikke Stein.

Ein tradisie op dae zondigmrrige is auch de laoterie. Eederein kiek wat 'r kent misse en haolt get prieskes oet de kas of oet de kelder.
Prachtige pries waere altied weer besjikbaar gesteld!  /Vrouwluujfruhshoppe noe ein begrip in gans Aelse. Mr auch wiet dao boete. Zelfs in Wrmend kenne ze dao good euver mitkalle!
Ein Aelser tradiesie die nog jaore lank in oos Maasdrp zal waere veurtgezat!!!!

De Babbelaire bestaon noe oet:
Anja Beckers, Annemie Beckers, Marion van de Bergh, Jos van der Bijl, Henny Bos, Jos Bours, Silvia Bours, Conny Chappin, Nellie Dohmen, Dagmar Fredriks, 
Ieneke Gelissen, Rina Goossens, Cindy Houben, Dimphy Lenssen, Dorine Meijers, Dorine Pepels,
Annelies Steps, Iet Vaassen en Carin Laeven.

 

 

 

 


elvee 2017

Jeugkarnaval

de Jeugraod besjteit oet 11 leede, kmende oet de basissjwalle van Aelse. Es de leede nao groep 8 van de sjwal aafgaon, traeje ze auch aaf bie de jeugraod. Op de sjwalle kriege de knjer van groep 6 ein oetnwddiging om zich op te gaeve veur de jeugraod. 
Zeen 't mj knjer dan dat nwdig is weurt 'r gelaot.

De Jeugraod weurt begeleid door 't Jeugkomitee Aelse, eine groep volwassene vriewilligers 
die naeve 't begeleide van de Jeugraod auch de jeugzitting en de jaorlikse jeugkarnaval in 't Maaslandcentrum reigele.

In 2004 haet het Jeugkomitee hun 3 x 11-jaorig jubileejem gevierd.

't Jeugkomitee Aelse weurt gesjteund door de samenwirkende Buurtvereiniginge Aelse.

klik op t logo veur de websaajt