naeve Prinse höbbe veer noe auch eine Ridder!

't behaag de Keuning dat hae ooze Roger Pepels
maog beneume es Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 
perfiesiejat, dik verdeend!

html5 templates